Privacyverklaring

Wimmit Bv, gevestigd te Oudestraat 30, 2610 Wilrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Homepage

Oudestraat 30, 2610 Wilrijk

+32 479 38 45 38

Willem Verreyken is de Functionaris Gegevensbescherming van Wimmit Bv Hij is te bereiken via info@wimmit.be


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wimmit Bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- LocatiegegevensCookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wimmit Bv. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wimmit Bv. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wimmit Bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wimmit.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wimmit Bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wimmit Bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wimmit.be

 

EXCLUSIVE: Jose Canseco: I Started Taking Steroids at 20, 2 Days After My Mom Died what are the side effects of premarin? square pharma set to launch factory in kenya ‘ : ”; ?>

A writer for essays can help with your writing assignments If you’re facing an extremely tight deadline. The online writing service makes the process as easy as A-B-C. All you have to do is fill out the form that includes information about the level of your education, kind of write my admission essay service essay, deadline, and needs. Make payment using your Apple Pay or credit card. After your purchase is made you will be able to track the progress of your writer. To read reviews and determine if the service suits your requirements,

If you are looking for an affordable paper writing service, then read on! You will be amazed at the quality of this service. This paper writing services service is available 24 hours a day and ensures 100% originality. The customer service team is accessible 24/7 and paper writing is easy and intuitive. You can ask for revisions if you’re not satisfied with your final product. The cost of paper writing service is $10 per page, and discounts are available for first-time customers.

It can be difficult to find a reliable essay writer service that is reliable. Many students utilize this service due to lack of time or desire to complete the writing assignment. There are others who have bigger objectives. Students may choose to work with an essay wrighter eassy writer to boost their performance in school and earn the best grades possible. However, whether you choose to hire a professional or a freelancer You must be aware that there are many aspects that can make writing a research paper an easy task.

A good composition writer is one who can arrange the thoughts of essay weiter their creators. This helps them stay on top of their composition process and remain motivated. There are some questions you must ask yourself prior to you begin your piece like who the protagonist is, the location the setting is, and what the main purpose is – to inform, persuade the reader, entertain or attract your readers’ attention. It’s also crucial to understand the parts as well as organize them. An English composition is comprised of three parts including a title introduction and a body. The conclusion can also be included.

If you’re a student, you’re likely to be under greater stress than ever to complete your work on time and at a satisfactory quality. Between jobs, extracurricular activities and the demands of their academic lives, students have to burn their candle both ways. It can be difficult to find the time or anyone else to assist you compose your essay. This https://www.jpost.com/special-content/choosing-essay-writing-service-companies-675815 is even harder If English is your second native language.

Leave a Comment